Dit zijn de sprekers van De Staat van Nederland 2018:

Prof. dr. Paul Dekker,  is politicoloog en hoogleraar Civil Society aan de Universiteit van Tilburg en leider van het programma Waarden en Zingeving van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Hij is o.a. de geestelijk vader van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven, waarin sinds 2008 de stemming in Nederland wordt gevolgd en elk kwartaal aandacht publieke zorgen en politieke strijdpunten worden belicht.

Drs. Laura van Geest, directeur van het Centraal Planbureau (CPB) sinds augustus 2013. Ze studeerde af in Algemene Economie (1989) en Bestuurskunde (1992) aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Daarnaast voltooide zij in 1992 de beroepsopleiding Financieel-Economisch beleidsmedewerker. In 1990 trad Van Geest in dienst van het ministerie van Financiën bij de directie Buitenlandse financiële betrekkingen als coördinator Europese Monetaire Unie (EMU). Tussen 1995 en 1998 was zij werkzaam als adviseur op het kiesgroepkantoor van Nederland bij het Internationaal Monetair Fonds. Vervolgens bekleedde zij diverse functies binnen het ministerie van Financiën, zoals (plaatsvervangend) directeur Algemene financiële en economische politiek (2002-2006), thesaurier-generaal (2006-2007) en directeur-generaal Rijksbegroting (2008-2013).

Prof. dr. irHans Mommaas is de directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en parttime Hoogleraar Regional Sustainability Governance aan het Tilburg Institute for Law and Regional Governance (TiREG) van Tilburg University. Mommaas studeerde Westerse sociologie aan de toenmalige Lanbouwhogeschool Wageningen. Hij promoveerde aan de Katholieke Universiteit Brabant op een proefschrift met de titel: ‘Moderniteit, Vrijetijd en de Stad’.

Marleen Stikker, oprichter en directeur van Waag, een sociale onderneming die bestaat uit het onderzoeksinstituut voor creatieve technologie en sociale innovatie en Waag Products, dat bedrijven lanceerde als Fairphone, de eerste eerlijke smartphone ter wereld. Als ‘burgemeester’ van De Digitale Stad ontwikkelde Marleen Stikker in 1994 de eerste gratis toegangspoort en virtuele gemeenschap op het internet. Ze gelooft dat de samenleving open technologieën nodig heeft om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Ze is tevens adviseur van de Policy strategy group van de Europese Commissie.

Prof. dr. ir. Jan Rotmans, als hoogleraar Transitiekunde verbonden aan de Erasmus Universiteit. In zijn onderzoek richt hij zich met name op vraagstukken omtrent klimaatverandering, global change modellering, duurzame ontwikkeling en systeeminnovaties.  Rotmans onderzoekt niet alleen de kanteling van de samenleving maar speelt daar ook een actieve rol in door het oprichten van Urgenda, DRIFT, ICIS en Nederland Kantelt. Daarnaast is Rotmans ook een gepassioneerd spreker. In 2012 en 2014 werd hij verkozen tot Spreker van het jaar.

Prof. dr. Ewald Engelen, hoogleraar Financiële Geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Engelen promoveerde als politiek en sociaal filosoof. Hij werkte onder meer voor de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid. Engelen neemt actief deel aan het publieke debat. Hij schrijft o.a. voor De Groene Amsterdammer en Follow the money. Zijn nieuwste boek is zojuist verschenen bij Leesmagazijn en is getiteld: Het is klasse, suffie, niet identiteit!

Prof. dr. Peter Rodrigues, sinds 2009 hoogleraar Immigratierecht aan de Universiteit Leiden. Daarnaast is hij directeur van het Instituut voor Immigratierecht. Van 1995 tot 2001 was hij commissielid bij de Commissie Gelijke Behandeling (tegenwoordig College voor de Rechten van de Mens). Tussen 2001 en 2010 was Rodrigues werkzaam als hoofd van de afdeling Onderzoek & Documentatie bij de Anne Frank Stichting in Amsterdam. Rodrigues heeft veelvuldig gepubliceerd over migratie, staatloosheid, discriminatie op grond van ras en nationaliteit, gelijke behandeling en collectieve acties van belangenorganisaties.

Dr. Christiaan Vinkers,  psychiater en stressonderzoeker aan het Amsterdam UMC. Hij probeert te begrijpen waarom stress voor sommigen leidt tot psychische klachten terwijl anderen hier geen last van krijgen. Vinkers studeerde farmacie, rechten en geneeskunde aan de Universiteit Utrecht. Hij is medeoprichter van www.dejongepsychiater.nl en lid van KNAW De Jonge Akademie. In september 2017 verscheen het boek ‘Even slikken’ bij Prometheus over de zin en onzin van antidepressiva.

Prof. dr. ir. Bettina Bock, persoonlijk hoogleraar aan Wageningen Universiteit en bijzonder hoogleraar Bevolkingsdaling en Leefbaarheid in Noord-Nederland aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze verricht onderzoek naar de ontwikkeling van het landelijk gebied in tijden van verstelijking. Daarnaast is Bettina Bock lid van de Wetenschappelijke Reflectiegroep Bevolkingsdaling die onlangs door het Ministerie van Binnenlandse Zaken is ingesteld en is ze hoofdredacteur van het wetenschappelijke tijdschrift Sociologia Ruralis.

Dr. Paul Koutstaal is senior wetenschappelijk onderzoeker en plaatsvervangend sectorhoofd Sector Klimaat, Lucht en Energie bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Koutstaal studeerde economie aan de rijksuniversiteit Groningen. Hij promoveerde op het verhandelen van CO2 emissies in Europa.  In eerdere functies werkte hij o.a. bij ECN op het terrein van energiemarkten, bij het Centraal Planbureau en het Ministerie van Financiën.

Prof. dr. Maaike Hajer, sinds 2010 gasthoogleraar Educational Linguistics aan de Universiteit van Malmö. Ze studeerde Nederlands en toegepaste taalwetenschap aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en werkt sindsdien aan  leerplan- en scholingsvraagstukken rond onderwijs in multiculturele scholen. Ze promoveerde in 1996 aan de Universiteit van Tilburg met een proefschrift over leren in een tweede taal. Vanaf 2002 is ze lector aan de HU op het gebied van taaldidactiek en diversiteit.  Vanuit haar hoogleraarschap aan de Universiteit Malmö verbindt ze onderzoek naar beleid en praktijk van onderwijs aan nieuwkomers in Scandinavië en Nederland en bevordert zij structurele versterking van professionalisering van leraren op dit thema.

Javier Garcia-Bernardo, PhD-student bij de afdeling politieke wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en werkzaam voor het CORPNET project. Hij is gespecialiseerd in complexe systemen en volgde een master Computer Science aan de University of Vermont (USA). Garcia-Bernardo houdt zich bezig met corporate networks (wereldwijde bedrijfsstructuren). Hij brengt ze in kaart en onderzoekt welke invloed deze hebben op belastingontwijking en winstmaximalisatie van de bedrijven.