Prof. dr. Peter Rodrigues: Rassendiscriminatie en de grenzen van het vreemdelingenrecht

 

Prof. dr. Peter Rodrigues is hoogleraar Immigratierecht aan de Universiteit Leiden.  Rodrigues duidt in zijn lezing kwesties rondom ras en vluchtelingenrechten.

Voor de PowerPoint-presentatie van Peter Rodrigues klik hier.

bIMG_9232

Discriminatie wegens nationaliteit of ras?

Rassendiscriminatie is een complex en precair begrip. Volgens het Internationaal Verdrag ter uitbanning van alle Vormen van Rassendiscriminatie (1966) is ras ook: huidskleur, etnische herkomst, nationale herkomst en afkomst. Betekent dit dat de Joden, de Surinamers of de buitenlanders bijvoorbeeld als ras te bestempelen zijn? Wanneer gaat het om discrimineren wegens nationaliteit – wat wettelijk legaal is – en wanneer wordt dat racisme?

Europees perspectief

Rodrigues laat zien dat uit de Second European Union Minorities and Discrimination Survey (2017) blijkt dat ‘bestrijding van discriminatie en haat tegen minderheden nog steeds tekort schiet’. Vooral Nederlandse Marrokanen en Turken ervaren relatief veel rassendiscriminatie. O.a. bij de politie is nog vaak sprake van (on)bewuste vooroordelen.

Recht én politiek

Aan de hand van het kinderpardon laat Rodrigues zien dat de spanning tussen het vreemdelingenrecht en de politiek soms groot is.  Bij het maken van uitzonderingen voor individuele casussen bestaat een kans op oneigenlijk gebruik. Het vreemdelingenrecht is niet alleen recht, maar vaak ook politiek.

 

 

 

Comments are closed.