Dr. Paul Koutstaal: Duurzame energie en de CO2 uitstoot van elektriciteitsopwekking

 

Dr. Paul Koutstaal is senior onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Koutstaal behandelt de plannen voor de toekomst van duurzame electriciteitsopwekking en de rol die de regering daarin zou kunnen spelen.

Voor de PowerPoint-presentatie van Paul Koutstaal klik hier.

bIMG_9327Concrete maatregelen in het regeerakkoord

In het regeerakkoord is afgesproken 49-55% emissiereductie te bereiken in 2030. Voor de opwekking van elektriciteit zal het gebruik van kolen verboden worden. Dit betekent dat er flink geïnvesteerd moet worden in het gebruik van zon- en windenergie om elektriciteit op te wekken.

Doelen en ambities

Naast concrete maatregelen zijn er ook doelen en ambities te vinden in het Klimaat Akkoord, zoals het streven naar een daling in de kosten van wind- en zonne-energie vanaf 2025. Dit betekent dat er vanaf 2025 geen subsidie meer op zonnepanelen en wind op zee zal zitten vanwege sterk gedaalde kosten. Koutstaal vraagt zich af of dit haalbaar is omdat de opbrengsten ook omlaag zullen gaan vanwege lagere electriciteitsprijzen.

Kostenplaatje

Wie op zal draaien voor de kosten van de vele investeringen is nu nog onduidelijk, maar het ziet er naar uit dat de industrie en de burgers beide voor 50% zullen bijdragen. Dit zal deels inkomens afhankelijk zijn.

Uitdagingen

  • Hebben we een klimaatakkoord voor het einde van het jaar?
  • Halen we de ambities voor zon en wind met het voorgestelde beleid?
  • Hoe worden de kosten verdeeld?

 

 

 

 

 

Comments are closed.