Marleen Stikker: Next Generation Internet. Trends op weg naar democratisch internet

 

Marleen Stikker is oprichter en directeur van Waag. Tijdens de staat van Nederland schetste ze de vijf belangrijkste technologische trends/uitdagingen voor de toekomst.

Voor de Power-Point presentatie van Marleen Stikker klik hier.

Open de black boxBIMG_9363

Volgens Stikker ervaren veel mensen technologie als een zwarte doos: “Je kunt er niks mee omdat je niet weet hoe het werkt.” Dit maakt de relatie tussen mens en technologie erg onzeker. Stikker stelt dat mensen minder bang zullen worden van technologie als ze betrokken raken bij het verzamelen, opslaan en gebruiken van data.

De bias van de database

Stikker kaart aan dat niet alleen onze data niet objectief zijn, maar ook de manier waarop deze geordend zijn; dit bepaalt hoe we onszelf identificeren en hoe de systemen voor ons werken. Stikker: “Wie de database bepaalt, bepaalt hoe we de wereld zien.” Volgens Stikker is het belangrijk dat er bewustwording ontstaat over deze bias en dat er geïnvesteerd wordt in mensen waarop je kunt vertrouwen.

Follow the money – opkomst van de commons

De 21ste eeuw ziet de opkomst van de commons: gezamenlijk beheer van technologie, georganiseerd door een community, gebaseerd op door leden erkende regels (open source). Waar in de 20ste eeuw volgens Stikker de kapitaalmarkt de overhand had, moeten we ons in de 21ste eeuw richten op open source en samenwerking. Om deze omschakeling te maken moeten er nieuwe verdienmodellen komen die niet gestoeld zijn op het ontrekken van data.

Opkomst van alternatieven

Er is een enorme opkomst van alternatieve technologieën (ethical tech). Voorbeelden hiervan zijn Brave, Public Spaces en Duckduckgo. Stikker stelt dat deze bedrijven ethischer met de data van hun gebruikers omgaan. Ook voldoen ze aan het idee van SHARED technologie (Sustainable, Harmonious, Accountable, Relevant, Empowering en Diverse). Het streven is om in Europa steeds meer van dit soort initiatieven te krijgen.

Slimme burgers (en journalisten)

Een van de belangrijkste stappen die we volgens Stikker moeten zetten is het informeren van burgers. Waar de ene helft technologie niet snapt, voelt de andere helft van de burgers zich te slim. Door onwetenden handvaten aan te rijken om technologie te snappen, kun je volgens Stikker het gat dichten. Daarnaast moet ook in het onderwijs de technologie niet geïsoleerd worden, maar juist gecombineerd met maatschappelijke vraagstukken, creativiteit en speels leren.

 

Comments are closed.