Drs. Laura van Geest: Nederland door een economische bril

           

Drs. Laura van Geest is directeur van het Centraal Planbureau. Ze geeft een beeld van de economische staat van Nederland. Dat het goed gaat met de Nederlandse economie is bekend. Maar dat is allerminst reden om de vlag uit te hangen. Enkele kanttekeningen van Van Geest.

Voor de PowerPoint-presentatie van Laura van Geest klik hier.

Hoge groei matige productiviteitbIMG_9344

Ja, de werkloosheid is in Nederland nog nooit zo laag is geweest. Maar de mooie cijfers verhullen dat de arbeidsproductiviteit is blijven steken op hetzelfde niveau als tien jaar geleden. In andere tijden van hoogconjunctuur steeg de productiviteit van oudsher. Nu niet. Waar het aan ligt? Er is niet een duidelijke oorzaak, aldus het CPB.

Internationale onzekerheden

Op wereldschaal kan de protectionistische handelskoers van Trump roet in het eten gooien. Volgens ramingen van het CPB kan het groeiende bruto binnenlandse product een knauw van een half procent krijgen als in de VS wordt besloten een importheffing van 5% op Nederlandse exportproducten in te voeren. Ook de Brexit zorgt voor onzekerheid. Definitieve schattingen over de mogelijke schade van een chaotische Brexit maakt het CPB bewust niet. Er bestaat geen draaiboek voor dit scenario en een schatting zou te onzeker zijn.

Angst voor de toekomst onder deel van de beroepsbevolking

De werkloosheid is laag, maar werknemers zijn bang hun baan te verliezen door buitenlandse werknemers of technologische vooruitgang. Ook bestaat er onzekerheid door de afname van vaste contracten.  Uit cijfers van het CPB blijkt dat echter maar 5,8% van alle Nederlandse banen door een niet-Nederlander worden vervuld. In de tuinbouw en transport is de kans op verdringing relatief groot. De inkomensgelijkheid is vrijwel gelijk gebleven in de afgelopen 15 jaar. Het primaire inkomen van hoger opgeleiden is wel toegenomen maar het besteedbaar inkomen niet.

 

 

 

Comments are closed.