Prof. dr. Paul Dekker: Trends en tegenstellingen in de Nederlandse publieke opinie

bIMG_9127

Prof. dr. Paul Dekker is senior onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau en hoogleraar Civil Society aan de Universiteit van Tilburg. Dekker is geestelijk vader van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven, waarin sinds 2008 de stemming in Nederland wordt gemeten en elk kwartaal publieke zorgen en politieke strijdpunten worden belicht.

Voor de PowerPoint-presentatie van Paul Dekker klik hier.

Trends in de Nederlandse publieke opinie

De algehele stemming in Nederland is vrij positief (zie slides). Vooral vergeleken met andere landen. We hebben een gematigd vertrouwen in het rechtssysteem en zijn tevreden over de democratie, maar niet over de politici.

De bezorgdheid over immigratie stijgt licht maar heeft niet het hoogtepunt van eind 2015, begin 2016, bereikt. In vergelijking met inwoners van andere Europese landen, waarbij Hongarije en Polen uitschieters zijn, staat maar een heel klein deel van de Nederlanders afwijzend tegenover een multiculturele samenleving.  Al met al heerst er een sterk “Het gaat goed met mij, maar met ons gaat het slecht”-gevoel.

Tegenstellingen

De grootste meningsverschillen doen zich voor tussen laag- en hoogopgeleiden. Opvallend is hoe deze twee groepen anders denken over referenda (hoogopgeleiden afwijzend en laagopgeleiden instemmend). De toenemende afwijzing van referenda onder hoogopgeleiden is hoogstwaarschijnlijk onder meer te wijten aan het referendum over de Brexit. Het vertrouwen in de media is bij jongeren gedaald en bij ouderen ongeveer gelijk gebleven.

Suggesties voor journalisten

  • Meer verhalen over zorg en samenleven.
  • Inzoomen op feiten en fictie achter het onbehagen dat leeft.
  • Let op: veel ondervraagden in de media zijn niet representatief, dit geeft een vertekend beeld.
 

Comments are closed.