Speciaal voor journalisten van alle actualiteitenredacties organiseert het Expertisecentrum Journalistiek op dinsdag 4 oktober 2016 voor de zevende keer kennissymposium De Staat van Nederland: dé gelegenheid om aan het begin van het journalistieke seizoen verse ideeën op te doen en de journalistieke agenda aan te scherpen.

Topwetenschappers hebben de miljoenennota getoetst aan de feiten, blinde vlekken aangegeven, en ideeën geleverd voor de journalistieke agenda van het najaar.

Alle relevante thema’s komen aan bod:

  • De aanstaande verkiezingen
  • De groeiende tweedeling in ons land
  • Migratie en integratie
  • Media en politiek
  • Pensioenen
  • Het klimaat
  • Gezondheidszorg
  • Europa
  • De Nederlandse economie
  • Jeugdwerkloosheid

De sprekers: Kim Putters​ (directeur Sociaal en Cultureel Planbureau), Laura van Geest (directeur Centraal Planbureau), Alex Brenninkmeijer (lid Europese Rekenkamer), Han Entzinger​ (emeritus hoogleraar Integratie- en Migratiestudies aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, Coby van der Linde (directeur Clingendael International Energy Program), Kees Goudswaard (hoogleraar Economie en bijzonder hoogleraar Sociale Zekerheid aan de Universiteit van Leiden), Marjan Minnesma (directeur Stichting Urgenda), Rens Vliegenthart (hoogleraar Communicatie aan de Universiteit van Amsterdam), Janneke Plantenga, hoogleraar Economie aan de Universiteit Utrecht), Joop van Holsteyn (bijzonder hoogleraar Kiezersonderzoek)