Speciaal voor journalisten van alle nieuwsredacties organiseerde het Expertisecentrum Journalistiek op maandag 21 september 2015 voor de zesde keer kennissymposium De Staat van Nederland: dé gelegenheid om aan het begin van het journalistieke seizoen verse ideeën op te doen en de journalistieke agenda aan te scherpen.

Topwetenschappers hebben de miljoenennota getoetst aan de feiten, blinde vlekken aangegeven, en ideeën geleverd voor de journalistieke agenda van het najaar.

Alle relevante thema’s kwamen aan bod:

De groeiende tweedeling in ons land
De gemeentefinanciën
Europa
Belastinghervorming
Pensioenen voor o.a. zzp’ers
Nationale veiligheid
De bedreigde rechtsstaat
Het klimaat
De bugs in de participatiesamenleving
Investeringsverdragen: Nederland claimparadijs?
Massa-immigratie en de integratieproblematiek

De sprekers: Mr. Herman Tjeenk Willink (Minister van Staat), prof. Kim Putters (SCP), prof. Arnoud Boot (UvA), prof. Godfried Engbersen (EUR), prof. Bob de Graaff (Nederlandse Defensie Academie), drs. Marjan Minnesma (Urgenda), prof. Bas Jacobs (EUR), prof. Maarten Allers (RUG), prof. Evelien Tonkens (UvH), prof. Han Entzinger (EUR), prof. Casper van Ewijk (UvA), drs. mr. Heikelien Verrijn Stuart (AIV) en prof. Kornelis Blok (TUDelft).